Conference introduction
Technical committee
Technical & Expert Committee

 

Chair: Jianfeng Li

Co-chair: Chengming Yin, Zhonghong Zhang, Su CHEN, Zhengsheng Chen, Zhiliang Gao

Members: Bo XIAO, Zunyou Guan, Ruizhen Yang, Yuqing Lu, Wenpo Zhang, Zhiying ZHI, Weiwu Liu, Gang REN, Guozhuang Wang, Wenhui Chang, Zuofeng He, Song YANG, Dawei Li, Chaodong Tan, Jinding Fan, Fengshan Wang, Dangwei Liang, Gang WU